Arbetsmarknadskoordinator

Arbetsmarknadskoordinatorns roll är att stödja individer att hitta vägar till arbetsmarknad, studier eller meningsfull sysselsättning.

Fokus ligger på vägledning inom arbetsmarknadsområdet. Arbetsmarknadskoordinatorns arbete innebär till stor del att hålla individuella samtal med personer som står utanför arbetsmarknaden.

En annan uppgift består i att etablera kontakter med arbetsgivare för rekrytering av olika former av praktikplatser och platser för arbetsträning. I korthet kan individer få hjälp med:

 • Kartläggning av sina kompetenser
 • Lära sig söka arbete på ett aktivt och effektivt sätt
 • Individuellt anpassat jobbsökeri med coachning
 • Motiverande samtal
 • Utformning av och personlig profilering av sina ansökningshandlingar
 • Förberedelser inför anställningsintervju
 • Information om arbetsmarknaden
 • Hjälp att hitta praktikplats och introduktion på arbetsplatsen
 • Enklare studie- och yrkesvägledning
 • Uppföljning av sina framsteg i förhållande till sina uppsatta mål

Med utgångspunkt i en individuellt utformad plan erbjuds stöd att ta nästa steg till något av följande spår:

 • arbete/sysselsättning
 • studier
 • arbetslivsinriktad rehabilitering.