Alkohol

Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Folkölsförsäljning

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs.

 

 

Kontaktperson

Miljöinspektör

Ulrika Lindström

0934-141 01

070-270 97 40

ullm@robertsfors.se

  • Serveringstillstånd

    Läs mer om Serveringstillstånd