Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Alkohol

Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Folkölsförsäljning

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs.

 

 

Kontaktperson

Miljöinspektör

Ulrika Lindström

0934-141 01

070-270 97 40

ullm@robertsfors.se

  • Serveringstillstånd

    Läs mer om Serveringstillstånd