Alkohol

Servering och försäljning av alkoholdrycker regleras i Alkohollagen. Lagen är en social skyddslag vars främsta syfte är att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår. För att särskilt skydda unga finns åldersgränsen 18 år.

Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Folkölsförsäljning

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se

  • Serveringstillstånd

    Läs mer om Serveringstillstånd