Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

NIS – Näringsliv i samverkan 6.0

Mål

Målsättningen är att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan mellan regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer.

Det ska i sin tur öka konkurrenskraften för befintliga företag främst inom teknik- och tjänsteutveckling hos industri och digitala tjänstenäringar.

Målgrupp

Projektet kommer att ha extra fokus på unga, kvinnor och utrikesfödda entreprenörer och riktade aktiviteter kommer att genomföras för att fokusgruppen ska utvecklas som entreprenörer och därigenom bidra till utvecklingen av näringslivet.

Om projektet

NIS 6.0 pågår i tre år från den 1 oktober 2019 och till den 30 september 2022 och är finansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket med syftet att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

NIS 6.0 drivs i samverkan mellan kommunerna Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Umeå. Robertsfors kommun är ägare av projektet som har en sammanlagd budget på drygt 16 miljoner kronor.

RV_Logo_Liggande_webb     EUlogo_c_webb

Kontaktperson

Näringslivansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se