Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Lokal utveckling

Byautvecklingsrådet i Robertsfors kommun är ett ideellt arbetande, opolitiskt samverkansorgan för byarna och tätorterna i Robertsfors kommun. Byautvecklingsrådet har till uppgift att:

  • vara en kontaktlänk mellan byarna/tätorterna. 
  • vara byarnas språkrör visavi kommunala och andra myndigheter i gemensamma frågor.
  • verka för en fördjupad bydemokrati genom att ansvar och resurser förs ut till byaråden.
  • medverka till att samhällsservice bibehålls och utvecklas i byarna.
  • verka för byasamarbete inom områden som t ex utbildning och turism.
  • stimulera byaråden att delta i Bygderådsutbildning och byautveckling