Kvinna med axellångt blont hår skriver med röd penna på whiteboard

Stärka sin ställning (SSS)

SSS (Stärka sin ställning) är ett arbetsmarknadsprojekt i Robertsfors kommun som startade 1 februari 2022. Projektet pågår till slutet av år 2023.

SSS är ett arbetsmarknadsprojekt i Robertsfors kommun och finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin. Projektet liknar det tidigare projektet Tillväxt i Robertsfors (TIR) som avslutats, men SSS fokuserar ännu mer på hälsa.

Projektet bidrar med arbetskraft och kompetens till arbetsgivare i Robertsfors kommun genom att ge arbetslösa förutsättningar för att få ett varaktigt arbete eller kompetensutvecklas för att matcha arbetsmarknaden.

SSS kan hjälpa dig som är arbetslös

 • Vi har hälsoträffar
 • Jobbsökarskola
 • Rekryteringsträffar
 • Stöd att hitta jobb, utbildning eller praktik
 • Hjälp att utforma ansökningshandlingar
 • Delta i aktiviteter som ökar din chans till jobb
 • Kontakt med möjliga arbetsgivare och utbildningsarrangörer
 • Analysera och validera dina kompetenser
 • Personlig handledning och stöd
 • Språkträning
 • Delta i utbildningar och seminarier som anpassats efter dina behov
 • Hjälp att utforma handlingsplaner för jobb eller studier
 • Medverka och delta i utformningen av aktiviteter i projektet
 • Delta i starten av verksamheter som stöttar kommunens utveckling
 •  
Europeiska socialfondens logotype

Kontaktperson

Projektledare SSS
Åsa Martinsdotter
Telefon: 070-650 03 12
Mail: asa.martinsdotter@robertsfors.se