Frågor och svar

Vad är språkvän?
Språkvän är ett sätt att umgås över gränserna. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig snabbare svenska och sociala koder

Vad syftar språkvän till?
Att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygger fördomar och skapar ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Vem kan bli Språkvän?
Du som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och vill göra en frivilliginsats på fritiden kan bli en språkvän. Du kan vara en person, en familj, en grupp eller ett företag /förening.

Vem kan få en Språkvän?
Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv/engagerad i en personlig kontakt.

Vad gör Språkvännen?
Som språkvän engagerar du dig frivilligt/oavlönat på fritiden med att guida/välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället.

Får jag någon ersättning?
Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara språkvän. Ni deltar båda frivilligt/ideellt.

Utgångspunkter –vad ska jag tänka på?
Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person.

Hur går det till?
Det första steget för att bli språkvän är att fylla i en anmälningsblankett för att visa sitt intresse. När blanketten har mottagits blir du kontaktad, och får information om en person som du ska träffa tillsammans med samordnaren.

Hur länge pågår kontakten?
Så länge båda parter vill att den ska pågå.

Vad gör vi när vi träffas?
Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på pro¬menader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans och annat som ni finner roligt och intressant. En del träffas enbart för att umgås och prata. Det är ni som bestämmer – tillsammans.

Hur anmäler jag mig?
Det kan du göra via din egen kommuns hemsida. Se de länkar som finns på den här hemsidan för att få kontakt. En del kommuner hanterar ansökningar manuellt, en del digitalt och en del via telefon. Annars kontakta Ewelina Lindgren, integrationsassistent, 0934-14054

Kontaktperson

Arbetshandledare Bruksam

Ewelina Persson

0934-140 54

eln@robertsfors.se