TIR

TIR (Tillväxt i Robertsfors) arbetar för att minska antalet långtidsarbetslösa i Robertsfors kommun och samtidigt utreda och möta efterfrågan på kompetens hos arbetsgivare. 

TIR kan hjälpa dig som är arbetslös med:

 • Stöd att hitta jobb, utbildning eller praktik.
 • Hjälp att utforma ansökningshandlingar.
 • Delta i aktiviteter som ökar din chans till jobb.
 • Kontakt med möjliga arbetsgivare och utbildningsarrangörer.
 • Analysera och validera dina kompetenser.
 • Personlig handledning och stöd.
 • Språkträning
 • Delta i utbildningar och seminarier som anpassats efter dina behov.
 • Hjälp att utforma handlingsplaner för jobb eller studier.
 • Medverka och delta i utformningen av aktiviteter i projektet.
 • Delta i starten av verksamheter som stöttar kommunens utveckling.
EU-logga Europeiska socialfonden

Kontaktperson

Projektledare TIR
Åsa Martinsdotter
Telefon: 070-650 03 12
Mail: asa.svanstrom@robertsfors.se