Ungdomsdemokrati

Robertsfors kommun arbetar aktivt med ungdomsdemokratifrågor. Vi har idag ett aktivt ungdomsråd som träffar politiker och tjänstemän 5 gånger per år. Där lyfts frågor och diskuteras. Ofta kallas andra tjänstemän in för att svara på frågor som har uppstått till exempel frågor kring kollektivtrafik och skolmat.