Ungdomsdemokrati

Ungdomsdemokrati

Robertsfors kommun arbetar aktivt med ungdomsdemokratifrågor. Vi har idag ett aktivt ungdomsråd som träffar politiker och tjänstemän 5 ggr/år. Där lyfts frågor upp och diskuteras. Ofta kallas andra tjänstemän in för att svara på frågor som har uppstått. T ex frågor kring kollektivtrafik, skolmat m.m.

15-25

Robertsfors kommun driver sedan några år tillbaka ett samarbete med kommunen Machakos i Kenya. Ur det projektet har det vuxit fram en grupp ungdomar som arbetar, med stöd av tjänstemän och politiker, kring demokratifrågor, mänskliga rättigheter m.m. Gruppens kontaktperson är Magnus Hansson Robertsfors kommun.