Fritidsgårdar

Vi ber er att inte besöka oss om ni är sjuka, har symtom på covid 19 eller inväntar provsvar.
22/12 stänger fritidsgårdarna för terminen (Bygdeå 20/12)
Vi önskar alla våra ungdomar en God Jul och Ett Gott Nytt År och önskar alla välkomna igen i slutet på januari.

I Robertsfors Kommun finns det tre fritidsgårdar.

UG Arnold i Ånäset

Ungdomsgården ligger sedan 2014 på Idrottsvägen 2, Ånäset. Gården är den stora mötesplatsen för unga i norra delen av kommunen.

Öppettider:  
Onsdagar 18:00-21:00
Fredagar 19:00-23:00

UG i Robertsfors

Gården håller till på Storgatan 4, Robertsfors. The Globe, som gården heter, är ett allaktivitetshus för ungdomar. Huset har tidigare varit församlingshem och danslokal. I huset finner ni idag fritidsgård, LAN-lokal, möjligheter till studioinspelning, rockscen, replokal med mera.

Öppettider:  
Onsdagar 18:00-21:00
Fredagar 19:00-23:00

UG i Bygdeå

Gården i Bygdeå ligger i gamla Konsums lokaler mitt inne i Bygdeå. Den öppnade 2011. 

Öppettider:  
Måndagar 18:00-21:00
Fredagar 19:00-23:00

Aktiviteter som anordnas

Alla gårdar och de aktiviteter som vi anordnar är totalt DROGFRIA. Fritidsgårdarna arbetar med förebyggande kring alkohol och droger.

Aktiviteter, nyheter och information annonserar vi på respektive gårds Instagram, följ oss där.

Kontaktperson

Enhetschef Fritidsgårdar
Madelen Persson
0934-14 155
070-8300589
mepn@robertsfors.se

Magnus Hansson
Tillväxtchef
0934-141 12
070-543 48 53
mah@robertsfors.se