Målinriktat kulturstipendium

Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium på 10 000 kronor ansöker man om. Utlysning av stipendiet sker under hösten. Beslut om vem som blir stipendiat tas i kommunstyrelsen och stipendiet delas ut på Robertsforsgalan under våren.

Syfte
Det målinriktade kulturstipendiet ges för utbildningsändamål eller genomförande av projekt inom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk och hembygdsverksamhet.

Målinriktat kulturstipendium
Stipendiet som utdelas är på 10 000 kronor. Personer som är mantalsskrivna i eller har anknytning till kommunen samt grupper, föreningar eller organisationer som är verksamma i kommunen, är berättigade att söka.

Vem kan söka
De sökande ska vara bosatta i kommunen.

När ska ansökan vara inne
Utlysning av stipendiet sker under hösten.

Vart ansöker jag
Ansökan kan lämnas in digitalt eller genom pappersblankett. Detta öppnas upp när utlysning av stipendiet sker.

Beslut av jury
Beslut om vem som blir stipendiat tas i kommunstyrelsen.  Vinnaren offentliggörs på Robertsforsgalan under våren.