Kulturstipendier

Inom allmänkulturens område finns två olika stipendier; Hedersstipendium för kulturinsatser samt  Målinriktat stipendium.

Hedersstipendium för kulturinsatser

Robertsfors kommuns Hedersstipendium för kulturinsatser är avsett för välförtjänta kulturarbetare kommunen med dokumenterade insatser och delas ut årligen.

Hedersstipendiet söks inte, utan kommunstyrelsen beslutar om stipendiat, efter förslagfrån allmänheten, föreningar och organisationer. Utdelningsceremonin sker vidkommunfullmäktiges sammanträde i december.
Den eller de, som nomineras skall vara mantalsskrivna i eller ha anknytning till kommunen. Du nominerar kandidater via kommunens E-tjänst.
Tidigare stipendiater för det hedersinriktade kulturstipendiet

Nominera din stipendiat via vår E-tjänst, klicka här.

Målinriktat stipendium

Det målinriktade kulturstipendiet har karaktären av arbets- och studiestipendium och söks via Robertsfors kommuns E-tjänst med motivering. Stipendiet utlyses årligen och stipendiesumman är 10 000 kr.

Kulturstipendiet ges för utbildningsändamål eller genomförande av projekt inom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk och hembygdsverksamhet. Personer som är mantalsskrivna i, eller har anknytning till, kommunen samt grupper, föreningar eller organisationer som är verksamma i kommunen är berättigade att söka.
Tidigare stipendiater – målinriktat stipendium

Läs mer om Målinriktat kulturstipendium

Ansökan gör du via vår E-tjänst, klicka här.