Kulturstipendier

Inom allmänkulturens område finns två olika stipendier. 

Hedersstipendium för kulturinsatser

Hedersstipendium som är avsett för välförtjänta kulturarbetare med dokumenterade insatser delas ut årligen. Hedersstipendiet inom kultur går inte att söka men man har möjlighet att nominera kandidat.
Tidigare stipendiater för det hedersinriktade kulturstipendiet

Målinriktat stipendium

Det målinriktade stipendiet har karaktären av arbets- och
studiestipendium och söks på särskild blankett med klar motivering. Stipendiet utlyses årligen och stipendiesumman är 10 000 kr. 
Tidigare stipendiater – målinriktat stipendium