Barn- och ungdomskultur

I Robertsfors kommun har barn- och ungdomskulturen en viktig plats. Barn och ungas eget kulturutövande stimuleras i flera olika miljöer, så som på biblioteken, ungdomsgårdarna och genom studieförbunden.

Under skolans höstlov, som vi i Robertsfors kallar för Kulturlovet, görs varje år satsningar på att fylla lovet med varierade och kreativa aktiviteter.

Kontaktperson

Biblioteks- och kulturchef

Åsa Lundström

0934-140 19

asa.lundstrom@robertsfors.se

  • LOUD

    Läs mer om LOUD