Årets kulturkommun 20/21

Robertsfors var Årets kulturkommun i Västerbotten under läsåret 2020/2021. Det innebar att  kommunen under ett års tid skulle arrangera ett större utbud av kulturaktiviteter. Ungefär som den redan så etablerade Kulturveckan, men istället under ett helt kulturår. Detta var dock tvunget att genomföras i mindre skala p.g.a. rådande Covid 19-pandemi. 

Bakom utnämningen Årets kulturkommun står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan tillsammans med en rad andra kulturutövare som är verksamma i hela länet.

Året innebar ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna, som planerar och genomför publika arrangemang, workshops, program för skola, debatt och mycket mer tillsammans med lokala företrädare.

Robertsfors målsättning som Årets kulturkommun var att locka en bredare, blandad och även en yngre publik. Att nå även dem som vanligtvis inte tar del av kulturutbudet i kommunen. Man såg även året som en chans för kompetenshöjning genom att få stöd, handledning och utbildning av de stora länsaktörerna.

Robertsfors kommun ansökte om att bli Årets kulturkommun, i ansökan lyftes det stora kulturengagemang som finns i bygden hos både bygde- och kulturföreningar och även den inarbetade Kulturveckan som genomförs varje höst med föreläsningar, workshops, musik och föreställningar.

Motiveringen från Västerbottens museum, Norrlandsoperan, Västerbottensteatern samt Region Västerbotten lyder:
”För ett aktivt och mångårigt kulturstöd som möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud och en välbesökt årlig kulturvecka.”

Kontaktperson

Biblioteks- och kulturchef

Åsa Lundström

0934-140 19

asa.lundstrom@robertsfors.se