Kultur

Robertsfors kommun är en aktiv kulturkommun där kulturen får ta plats! Ett aktivt och mångårigt kulturstöd har möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud samt en välbesökt årlig kulturvecka.

Här hittar du mer information om olika verksamheter. Du kan även besöka Visit Robertsfors för att se aktuella evenemang och besöksmål.

Kontaktperson

Biblioteks- och kulturchef

Åsa Lundström

0934-140 19

asa.lundstrom@robertsfors.se