Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Ridanläggningar

Ridanläggningar med ridbanor och ridhus finns i Sikeå och Flarken.

Ridklubben Sandgärdan, Sikeå

För mer info kring Sandgärdan och deras verksamhet besök deras hemsida www4.idrottonline.se/RKSandgardan-Ridsport/

Mellanbygdens Ryttarförening, Flarken

För mer info kring Mellanbygdens Ryttarförening och deras verksamhet besök deras hemsida http://www.mellanbygdensrf.se/