Ridanläggningar

Ridanläggningar med ridbanor och ridhus finns i Sikeå och Flarken.

Ridklubben Sandgärdan, Sikeå

För mer info kring Sandgärdan och deras verksamhet besök deras hemsida www4.idrottonline.se/RKSandgardan-Ridsport/

Mellanbygdens Ryttarförening, Flarken

För mer info kring Mellanbygdens Ryttarförening och deras verksamhet besök deras hemsida http://www.mellanbygdensrf.se/