Motionsspår

Inom kommunen finns elljusspår som vintertid kan användas för skidåkning och sommartid för löpning, jogging och promenader. Spåren prepareras och underhålls av idrottsföreningen på respektive ort.

Motionsspår

  • Stantorsvallen, Robertsfors: Totalt cirka 7.800 meters elljusspår varav 2.400 meter i en grundslinga med två tilläggsslingor om totalt drygt 5.000 meter. Övergångsspår finns som gör att längder på 500 meter och 1,5 km också kan nyttjas.
  • Ånäset IP: Elljusspår 2,2 km. Dagspår 500 m, 1,0 km, 2,5 km resp. 6 km.
  • Bygdeå: Elljusspår 2,5 km. Dagspår 500 m, 1,5 km, 2,5 km, resp. 6 km.
  • Djäkneboda: Elljusspår 2,2 km
  • Överklinten: Elljusspår 2,6 km, Dagspår 1,5 km resp. 5 km. Dessutom del av 7-milaspåret.
  • Åkullsjön: Elljusspår 3,0 km. Dagspår 1,5 km, 2,5 km, resp. 5 km. Dessutom del av 7-milaspåret.
  • Flarken: Elljusspår 2,0 km.
  • 7-milaspåret: Ett fint spår för motion under soliga vinterdagar på vårkanten. Spåret är även tänkt att kunna användas för vandring eller löpning sommartid.