Rickleån

Flottarstigen och Fiskestigen

Man kan följa ån från Överklinten ner till mynningen i Rickleå. Mellan Överklinten och Robertsfors vandrar man på den s k Flottarstigen som är den del av ån där flottning bedrevs fram till 60-talet. Från Robertsfors till Rickleåmynningen fortsätter man vandringen längs den s k Fiskestigen. På denna del av Rickelån har någon flottning ej skett utan den är helt orörd och unik.

Rickleån delas in i två fiskeområden inom kommungränsen, ett övre fiskevårdsområde och det nedre Rickleå samfällighetsförenings område, sträcker sig från Tvärån – Åselestupet i väster till Rickleåns mynning i öster.

Vid vissa strategiska platser, t ex Laxbacken, finns infotavlor uppsatta med karta och fiskegränser, kontaktpersoner och övrig information som kan hjälpa dig tillrätta som sportfiskare.

Fiskeområden

Rickleåns Övre Fiskevårdsområde
Rickleå Bysamfällighet, Nedre Fiskevårdsområdet

www.ricklea.se