Abborrtjärn, Kålaboda

Bestånd: Öring

Fiskesäsong: Hela året

Vindskydd/eldplater: Två bryggor samt grillplatser.

Vägangivelse: Efter vägen mellan Kålaboda och Flarken, vid Risvattnet.