Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Bidrag utgår till förening, stiftelse etc. av kulturell art som ansvarar för museala samlingar samt till föreningar och grupper inom t ex musik, foto, film, teater, konst etc.

Bidraget fördelas en gång per år av kommunstyrelsen efter ansökan. Ansökan sker under hösten. 

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. .

Skriv belopp och kort motivering. Bifoga årsmötesprotokollet samt ekonomisk redovisning (både balansräkning och resultaträkning), som inkluderar postgironummer/bankgironummer.

Välkommen in med ansökan!

Kontaktperson

Biblioteks- och kulturchef

Åsa Lundström

0934-140 19

asa.lundstrom@robertsfors.se

Föreningsstrateg

Magnus Öberg

073-364 73 05

magnus.oberg@robertsfors.se