Särskilda bidrag

Ansökan om särskilt bidrag kan ske löpande och behandlas av Kommunstyrelsen/Fritidskontoret i varje enskilt fall.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst