Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Lokalt aktivitetsstöd

För att få lokalt aktivitetsstöd skall minst 5 deltagare inklusive ledaren vara i åldern 7-20 år.

Aktiviteten skall pågå i minst en timme och vara ledarledd.

Bidrag utgår med minst 30:-/aktivitet.

Undantag för handikappföreningar:

  • Ingen övre åldersgräns för att vara bidragsberättigad.
  • En aktivitet skall ha minst 3 deltagare för att vara bidragsberättigad.

Blanketter (närvarokort och redovisning) tillhandahålls via hemsidan

OBS! Ansökan skall inlämnas till fritidskontoret senast 25 augusti resp. 15 februari och avse föregående kalenderhalvårs verksamhet.