Lokalt aktivitetsstöd

För att få lokalt aktivitetsstöd skall minst 5 deltagare inklusive ledaren vara i åldern 7-20 år.

Aktiviteten skall pågå i minst en timme och vara ledarledd.

Bidrag utgår med minst 30:-/aktivitet.

Undantag för handikappföreningar:

  • Ingen övre åldersgräns för att vara bidragsberättigad.
  • En aktivitet skall ha minst 3 deltagare för att vara bidragsberättigad.

Blanketter (närvarokort och redovisning) tillhandahålls via hemsidan

OBS! Ansökan skall inlämnas till fritidskontoret senast 25 augusti resp. 15 februari och avse föregående kalenderhalvårs verksamhet.