Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Inventariebidrag

Bidrag beviljas efter följande principer:

  • Inventarier som används i föreningens huvudsakliga verksamhet prioriteras framför administrativa hjälpmedel, t ex  kontorsutrustning.
  • Stora och dyrbara inventarier prioriteras framför mindre inventarier. Bidrag till dyrbara inventarieinköp kan fördelas över flera budgetår beroende på tillgängliga medel.
  • Bidrag beviljas ej till anläggnings- eller förbrukningsmaterial, ej heller till fast inredning.

Bidrag beviljas normalt med max. 50 % av verklig kostnad. Till vissa dyrare inventarier kan bidrag med 70 % av kostnaden beviljas.

Beviljat bidrag utbetalas löpande under året efter uppvisande av verifikat över kostnaderna för inköpta inventarier.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.