Driftsbidrag till samlingslokaler

Kriterier för bidragets storlek är följande:

  • Lokalens storlek, standard, utrustning, driftskostnader, befolkningsunderlag och nyttjandegrad.

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka lokaler som skall vara berättigade till samlingslokalbidrag, samt storleken på bidragen.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.