Driftbidrag till kulturföreningar

Bidrag utgår till förening, stiftelse etc. av kulturell art som bland annat ansvarar för museala samlingar.

Bidraget fördelas en gång per år. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 december varje år. 

Kontaktperson

Biblioteks- och kulturchef

Åsa Lundström

0934-140 19

asa.lundstrom@robertsfors.se