Aktuella remisser och samråd

Här kan du ta del av och lämna synpunkter på ärenden som allmänheten, myndigheter och organisationer får tycka till om innan beslut. Det kan vara remisser, samråd för detaljplaner, utvecklingsplaner, planprogram med mera.

Remisser och samråd

Frågor och svar

Vad är remiss?

Ärende som allmänheten, myndigheter och organisationer får tycka till om innan beslut.

Hur kan jag skicka in mina synpunkter på en remiss?

Genom att använda E-tjänsten på sidan Aktuella remisser och samråd eller skicka post till ansvarig sektor för remissen.

Vad händer när man skickat in synpunkterna?

Synpunkterna går till den sektor som hanterar ärendet. Synpunkterna sammanställs och ett förslag till beslut tas fram.

Hur lång tid tar det att hantera synpunkterna/remissen?

Det är olika och beror på omfattande och komplicerat ärendet är.