Feriearbeten - Arbetsgivare

Har du eller din förening en feriearbetsplats till en ungdom? För att ge föreningar och företag resurser att ha feriearbetsplatser finns stimulansbidrag att ansöka om.

Stimulansbidrag för feriearbetsplats

Alla arbetsgivare och föreningar har möjlighet att ansöka om stimulansbidrag så länge villkoren uppfylls. De arbetsgivare som normalt anställer feriearbetande ungdomar sommartid kan dock endast få stöd för tillkommande feriearbeten, det vill säga feriearbeten utöver den normala bemanningen. Insatsen riktar sig i första hand till elever i årskurs 9, därefter gymnasieelever i årskurs 1.

Stimulansbidraget är 30 kr per arbetad timme, dock högst 3 600 kr per ungdom. Feriearbetet måsta omfatta minst 6 timmar per dag under minst tre veckor. Ett villkor för bidraget är också att arbetsgivaren har tecknat TFA-försäkring.

Arbetsgivaravgiften betalas av företaget/föreningen och är i enlighet med gällande skatteregler.

Anmäl en feriearbetsplats

Lediga feriearbetsplatser anmäls på blanketten “Anmälan arbetsgivare” och skickas till Robertsfors kommuns arbetsmarknadsenhet.

Arbetsgivarens anmälan bör göras så snart som möjligt, dock senast 24 april. Anvisning till ungdomar sker under maj månad. De arbetsgivare som får ungdomar anvisade, får i samband med det en blankett för rekvisition av stimulansbidrag.

Hör gärna av er till arbetsmarknadskoordinator på Arbetsmarknadsenheten om det är något ni funderar över!