Självregistrering driftinformation

Här kan du registrera dig för drift- och serviceinformation för gator, vatten, avlopp och renhållning.

Om du bor permanent på den berörda adressen får du i de flesta fall informationen helt automatiskt. Här kan du lägga till fler telefonnummer och fler adresser som du vill få aviseringar för.

Finns inte den adress du söker – maila uppgifterna till egs@robertsfors.se