Få aviseringar om driftinformation

Robertsfors kommun använder en sms-tjänst för att informera fastighetsägare om service och störningar i vår verksamhet.

Aviseringar om driftstörningar och serviceinformation kan fås som sms eller röstmeddelanden.

På sidan Självregistrering kan du lägga till telefonnummer och adresser som du vill få aviseringar för. Det kan vara bra för t.ex. information om driftstörningar hos äldre anhöriga, företagsmobiler som inte är registrerade på hemadressen, fler fastigheter eller obemannade anläggningar. Tjänsten är kostnadsfri och du kan registrera hur många telefonnummer och adresser du vill.

Exempel på meddelanden

  • Planerade underhållsarbeten, vattenavstängningar och vattenläckor.
  • Förseningar på sophämtning
  • Inför slamtömning

Du som har ett fast nummer registrerat på adressen får ett röstmeddelande uppläst, dessa ringer vi från ett dolt nummer.

Avsändare för sms-utskick är "Robertsfors" och i meddelandetext framgår typ av information. I sms:et finns en länk till mer information.

Om du bor permanent på den berörda adressen får du i de flesta fall informationen helt automatiskt.

AVregistrering

På sidan Avregistrering kan du välja att avregistrera ett nummer eller en adress från att få utskick.