Uppdatering Planerat driftstopp

Hej
Det planerade driftstoppet är nu utfört och vi har även fått godkända provsvar på vattenanalysen, så härmed hävs kokningsrekommendationen.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Till boende i distributionsområde för Flarken vattenverk
Med start på morgonen 2024-02-20 kommer kommunen utföra planerat underhåll vid Flarken vattenverk. Dricksvattnet kommer fortsatt att levereras trycksatt från vattenverk till abonnent. Arbetet förväntas pågå till 2024-02-22.
Under arbetet kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.
Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som beror avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet i samband med exempelvis läckor.
Efter utfört arbete kommer provtagning att utföras men vattnet kommer fortsatt att levereras som vanligt varpå kokningsrekommendation kommer att föreligga från 2024-02-20 och till godkända provsvar har mottagits.
Texten uppdateras när vi kan häva kokningsrekommendationen.

  • Status: Avslutat
  • Påbörjas: 20 februari 2024 07.00
  • Beräknas åtgärdat: 22 februari 2024 15.00
  • Publicerad: 19 februari 2024 15.41
Karta över berört område/områden