Planerat elavbrott Skellefteå kraft

Elavbrottet är inställt även idag 12/2-24. Skellefteåkraft återkommer med ny tid


Elavbrottet är inställt och framflyttat till nedan angivet datum.

Skellefteå Kraft planerar ett Elavbrott 2024-02-12 mellan klockan 12.00-15.00.((Med reservation för yttre omständigheter). Detta kan innebära att ni får ett lägre vattentryck eller att vattenleveransen upphör helt under denna period.

När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som beror avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet

Mvh
Robertsfors kommun

  • Status: Avslutat
  • Påbörjas: 12 februari 2024 12.00
  • Beräknas åtgärdat: 12 februari 2024 15.00
  • Publicerad: 6 februari 2024 16.00
Karta över berört område/områden