Nedriven belysningskabel

På grund av yttre omständigheter så har inte belysningskabeln blivit lagad ännu.

Robertsfors kommun informerar om mörk vägbelysning i delar av Sikeå på grund av nedriven belysningskabel.
Skadan beräknas åtgärdas under nästa vecka.

  • Status: Avslutat
  • Påbörjas: 2 februari 2024 16.51
  • Beräknas åtgärdat: 13 mars 2024 10.36
  • Publicerad: 2 februari 2024 16.51
Karta över berört område/områden