Avregistrering driftinformation

Vill du inte längre ha drift- och serviceinformation angående gator, vatten, avlopp och renhållning kan du avregistrera dig här.