Vem får rösta i EU-valet?

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, förkortat EU-valet. Här kan du läsa om vem som får rösta och hur du gör för att rösta.

  • Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Samtliga medlemsstater genomför val mellan den 6–9 juni. Varje medlemsland bestämmer själv vilken dag som är valdag i deras land. I Sverige är valdag alltid en söndag, det vill säga, den 9 juni. Alla som får hem ett röstkort har rätt att rösta. För att ha rösträtt i valet till Europaparlamentet behöver du uppfylla följande villkor:
  • Du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen
  • Du måste vara svensk medborgare och vara eller någon gång ha varit folkbokförd i Sverige eller
  • vara medborgare i något av EU:s medlemsländer, vara folkbokförd i Sverige och ha anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Svensk medborgare som är bosatt i Sverige behöver inte anmäla sig till röstlängden utan det sker per automatik baserat på din folkbokföring. Den som fyller 18 år senast på valdagen kan förtidsrösta även om den ännu inte fyllt år när förtidsröstningsperioden startar.

Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för EU-valet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

De olika valsedlarna EU-medborgare och folkbokförd i Sverige

Du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige kan anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

I början av 2024 kommer Valmyndigheten att skicka ett brev till alla EU-medborgare (gäller ej svenska medborgare) folkbokförda i Sverige om anmälan till, eller utträde från, den svenska röstlängden. Brevet innehåller en blankett som du skickar in till Länsstyrelsen i det län du bor. Den som har dubbelt medborgarskap kan enbart rösta i ett av länderna.

Röstkort och förtidsröstning

Alla som har rätt att rösta får ett röstkort i sin brevlåda mellan den 20–22 maj. Har du inte fått något röstkort den 22 maj men tror att du ska få det kan du kontakta valmyndigheten på val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. eller din kommun för att få ett nytt röstkort. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Det finns även adress till olika förtidsröstningslokaler i kommunen. Tiderna för förtidsröstning i Robertsfors kommun kan du läsa här. På val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du söka öppettider hos alla lokaler i hela landet.

Från och med onsdagen den 22 maj kan du förtidsrösta i förtidsröstningslokaler i hela Sverige. Du behöver ha med dig ditt röstkort för att förtidsrösta. Du behöver även alltid ha med dig legitimation för att rösta, både vid förtidsröstning och röstning på valdagen. När du kommer till en förtidsröstningslokal och det är din tur får du ta valsedlar bakom en skärm.

De olika valsedlarna

I EU-val är det endast ett val och en slags valsedlar. De är vita. Hela Sverige är ett valdistrikt vilket innebär att det är samma personnamn på valsedlarna över hela landet. Valsedlar finns i vallokalen. Det finns även blanka valsedlar i vallokalen. Om det inte finns valsedel för det parti du vill rösta på kan du skriva dit namnet på partiet på en blank valsedel.

Personrösta

Valsedlar med personnamn kan användas för att markera en viss kandidat. Vill du bara rösta på ett parti och är nöjd med den ordningen på kandidater som partiet har bestämt så gör du ingenting på valsedeln utan väljer bara det parti du vill rösta på. Vill du personrösta så kryssar du i rutan framför den kandidaten på partiets lista som du vill rösta på. Det ger en röst på partiet samt en röst i den inbördes räkningen bland partiets kandidater. Observera att samtliga kryss räknas i den inbördes räkningen, även på kandidaterna högst upp på listan. Om det inte finns valsedel för det parti du vill rösta på kan du ta en blank valsedel och skriva dit partiets namn. Du kan även skriva personnamn som är anmält för det partiet under partiets namn om du vill. Att bara skriva ett personnamn utan partinamn på en blank valsedel ger inte någon röst på parti.

Kommunen ska lägga ut valsedlar för partier som har:

  • Fått minst 1 % av rösterna i landet i något av de senaste två EU-valen (2014 och 2019)
    Blanka valsedlar
  • Övriga anmälda partier som har lämnat in sina valsedlar enligt reglerna som den lokala valnämnden tagit fram.