Rösta med bud

För dig som har svårt att ta dig till en röstlokal finns det möjlighet till budröstning.

För dig som har svårt att ta dig till röstlokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning finns det möjlighet till budröstning. En anhörig eller vårdare kan agera bud åt dig och lämna in din röst.

Du som bor längs med lantbrevbärarlinje har även möjlighet att lämna din budröst till din brevbärare.

Särskilt material för budröstning finns att hämta i kommunhuset och i röstningslokalerna. Material kan även beställas från Valmyndigheten.

Kommunala verksamheter kan beställa budmaterial från valkansliet. Det skickas då med internpost.

Du kan även kontakta valkansliet för ambulerande röstmottagning. Det innebär att två röstmottagare kommer hem till dig för att ta emot din röst och är främst till dig som inte har möjlighet till budröstning på annat sätt.

Se kontaktuppgifter till valkansliet nedan.