Tillväxtutskottet

Tillväxtutskottet bereder ärenden för kommunstyrelsen rörande kultur, fritid, näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt.