Socialutskottet

Sociala utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, samt beslutar per delegegation i vissa ärenden rörande bland annat socialtjänst, äldrevård, hälso- och sjukvård samt familjefrågor.