Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet bereder ärenden inom ett flertal områden, bland andra planer och bygglov, gator och avlopp, trafikplanering och färdtjänst, bostadsanpassningar samt förvaltning av kommunens fastigheter.