Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet bereder ärenden som rör barn och ungdomar inom kommunen.

Ärendena inkluderar barnomsorg, förskoleklasser och grundskolor. Dessutom har nämnden även ansvar för den kommunala musikskolan.

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kent Persson (S) ordförande

Ewa-Marie Westerlund (S)

Elisabeth Tängdén (C) vice ordförande

Robert Lindgren (S)

Josefin Pettersson (S)

Camilla Wiklund (C)

Per Boström Johansson (S)

Erland Robertsson (C)

Per Moen (C)

Per-Martin Jonasson (KD)