Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet.

 

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Petra Andersin (S) ordf.

Mona Andersson (S)

Lars Tängdén (C) v. ordf.

Gun Ivesund (S)

Ulf Mannberg (S)

Kent Persson (S)

Robert Lindgren (S)

Erland Robertsson (C)

Ingrid Sundbom (C)

Sören Nilsson (C)

Vidare har även följande partier varsin insynsplats i Arbetsutskottet:

Parti

Kristdemokraterna (KD)

Moderaterna (M)

Sverigedemokraterna (SD)

Vänsterpartiet (V)