Robertsfors utveckling AB

Robertsfors Utveckling AB:s (RUAB) syfte är att vara en kommunal resurs för att aktivt arbeta med verksamheter som stimulerar företagande och näringsliv för etablering och lokalisering.

Bolagets uppdrag omfattar även att verka inom frågor som har ett allmännyttigt syfte med ett samhällsekonomiskt perspektiv samt att vara en resurs för FoU-verksamhet i kommunkoncernen (forskning och utveckling) och kommunens övriga näringslivbefrämjande åtgärder.

Verkställande Direktör: Filip Dyrvall

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Petra Andersin (S), ordförandePatrik Nilsson (S)
Lars Tängdén (C)-
Benny Selberg-