Valnämnd

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i valnämnden i Robertsfors kommun:

Ledamöter

Ersättare

Eva Jonasson (S), ordförandeLinn Karlsson (S)
Elisabeth Tängdén (C), vice ordförandeLars Pettersson (C)
Olov Nilsson (S), ledamotZarah Hedlund (S)