Jävsnämnd

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i jävsnämnden.

Ledamöter

Ersättare

Hans Lindgren (S), ordförande

Gunilla Björn (C)

Lars Pettersson (C), vice ordförande

Åsa Andersson (S)

Andreas Bengtsson (S)

Roger Markström (S)