Artikeln publicerades 8 december 2023

Umeåregionens sju kommuner firar 30 år med satsning på småhusbyggande

Umeåregionens sju kommuner gör en gemensam satsning på småhusbyggande för att möta den ökade efterfrågan på kompetensförsörjning i norra Sverige. Umeåregionen kraftsamlar för ökat småhusbyggande för att möta den gröna samhällsomvandlingen.

I hela Norrland pågår en kraftig industriell expansion som är kopplad till fossilfri utveckling och elektrifiering. Expansionen kommer att skapa många arbetstillfällen och en stor efterfrågan på bostäder i de nordligaste länen.

Kompetensförsörjningen i norra Sverige är en reell utmaning då det redan idag råder brist på arbetskraft och arbetslösheten är låg. För att kunna ta emot fler människor och klara kompetensförsörjningen krävs fler bostäder.

För att möta behoven som den gröna samhällsomvandlingen skapar startar nu Umeåregionen en kommunöverskridande kraftsamling för ökat småhusbyggande.
– Våra sju kommuner ska tillsammans under mandatperioden ta fram en bredd av erbjudanden så vi kan stå väl rustade inför den pågående och den än större kommande efterfrågan på småhus, säger Mathias Haglund, (s) ordförande i Umeåregionrådet.

– Vi är, inom Umeåregionen, vana att planera och samarbeta inom fysisk planering och inom småhusområden finns det en stor bredd och potential, säger Tomas Nilsson (m) vice ordförande i Umeåregionrådet.

För att skapa kraftsamlingen för ökat småhusbyggande har en projektgrupp bildats med representanter från de sju kommunerna.

För mer information:
Mathias Haglund, ordförande Umeå regionrådet
070-231 05 71

Umeåregionen är ett samarbete mellan sju kommuner.
Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Umeå kommun har samarbetat sedan 1993. Örnsköldsviks kommun kom med i samarbetet 2013. Umeåregionen firar således 30 år av samarbete i år. Umeåregionen jobbar efter konceptet värdkommun. Under 2023 är Vindelns kommun värdkommun och har tagit initiativet till denna kraftsamling för ökat småhusbyggande.

Gå till Umeåregionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.