Artikeln publicerades 29 februari 2024

Träningstillfälle Holger med temat nödvatten

Åtta personer sitter med laptops vid konferensbord. En man står med penna vid whiteboard.

Den 28-29 februari deltog Robertsfors kommun i träningstillfälle Holger 2024 som i år hade temat nödvatten.

Det var Länsstyrelsen i Västerbotten, 13 av länets 15 kommuner, Region Västerbotten, Polismyndigheten Region Nord och Vakin (Vatten och avfallskompetens i norr) som deltog i träningstillfället. Scenariot för årets övning var sabotage mot dricksvattenförsörjningen i länet följt av desinformation och misstro mot myndigheter.

Deltagande från Robertsfors kommun var kommunledningsgruppen (kommunchef, sektors- samt stabschefer) samt andra viktiga funktioner vid en dricksvattenskris. I Robertsfors leddes övningen av beredskapssamordnare Johan Berggren.

Om träningstillfälle Holger

Länsstyrelsen utbildar och övar ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det görs för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Träningstillfälle Holger är ett återkommande tillfälle för länets samverkande aktörer att träna och öva på de rutiner och samverkansformer som ska tillämpas vid samhällsstörningar enligt länets överenskommelse.

Du kan läsa mer om övningen på Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.