Artikeln publicerades 12 januari 2024

Sönderfrusna vattenmätare

Efter den senaste köldperioden har vi upptäckt flertalet sönderfrusna vattenmätare hos vattenabonnenter.

Blå Fjärrvattenmätare. 

En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som är dyra att reparera.
Robertsfors kommun vill därför vädja till alla som äger eller har tillsyn på fastigheter som är kopplade till det kommunala vattennätet att öka tillsynen på vattenmätarna. Fastighetsägaren är ansvarig att se till att området kring vattenmätaren hålls frostfri.

Om din vattenmätare har frusit sönder, gör en felanmälan till Robertsfors kommun. Mer information finns under rubriken Renhållning, vatten och avlopp på sidan Felanmälan. Då byter vi den. Kostnaden debiteras enligt gällande VA-taxa.

Här kan du läsa mer generell information om vattenmätare