Evenemangsdatum: Artikeln publicerades 20 februari 2024

Pedagogisk verksamhet avslutas

Kommunstyrelsen beslutade igår att omvandla dagbarnvårdsverksamheten (dbv) Solstrålen i Åkullsjön till förskola samt att avsluta dbv Nyansen i Robertsfors från och med sommaren 2024.

Ett förslag fanns att även avsluta dbv i Norum, beslutet där blev att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppgift att beställa en genomgång av arbetsmiljön.

Bakgrunden till förslaget om att avsluta dagbarnvårdsverksamheterna är att dbv i Norum och Nyansen bedrivs i lokaler som inte kommunen äger samt att kunna effektivisera personalresurser.
– Tillgängliga lokaler, kvalitativ barnomsorg och god arbetsmiljö, både för våra barn och för vår personal inom barnomsorgen, är alltid huvudfokus när beslut ska fattas. Genom kommunstyrelsens beslut kan vi trygga detta samt öka möjligheterna för att tillgodose behovet av personalresurser inom verksamhetsområdet, säger Petra Andersin, kommunstyrelsens ordförande.

Barnen på Nyansen kommer att få plats på förskolan Lillskogen i Robertsfors.