Artikeln publicerades 12 december 2023

Nytt bredbandsutbyggnadsprojekt

Robertsfors kommun har beviljats bidrag från PTS (Post- och telestyrelsen) som möjliggör en fortsatt expansiv fas i Robertsfors bredbandsnät.

I bredbandsutbyggnad 2023–2026, Projekt 2023, planeras det för utbyggnad av bredband via fiber i följande områden: ett mindre område vid Kyrkogatan i Ånäset, Lägdviken och Göransmarken samt kustområdet vid Näs.

Detta projekt finansieras av EU, kommunal investering samt privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter.

Entreprenadstart planeras till sommaren 2025 och projektet beräknas vara färdigställt 2026.

Berörda fastighetsägare i området kommer att kontaktas för erbjudande om anslutning.

Klicka här för att läsa om samtliga bredbandsprojekt

Karta över Robertsfors kommun med fyra markerade områden.
Finansiering av Europeiska unionen Next Generation EU