Artikeln publicerades 21 maj 2024

Nu startar bygget av nya återvinningscentralen i Sikeå

Bearbetad mark, jordhögar och plattad körväg.

Nu startar bygget av den nya återvinningscentralen (ÅVC) i Robertsfors kommun som beräknas vara färdig i december i år. Den nya återvinningscentralen kommer att ersätta ÅVC Fagerliden och kommer att bli betydligt mer tillgänglig förkunderna.

Den nya ÅVC-anläggningen byggs vid E4 korsningen i Sikeå. Totalentreprenör för projektet är Umeåbolaget We Construction och bygget beräknas vara klart till årsskiftet 2024/2025, med eventuell komplettering av asfaltering under våren 2025. Bygget beräknas kosta 30 miljoner kronor.

En nyhet med den nya anläggningen i Sikeå är att den kommer att vara utrustad med system för inpassering på obemannade tider. Det innebär att kunder, efter genomgången utbildning, kommer att ha tillträde till återvinningscentralen även utanför öppettider, nattetid kommer dock anläggningen att vara stängd för alla besökare. På ÅVC Fagerliden har inte möjligheten att komma efter stängning funnits.
– Det här är något som har efterfrågats länge av Fagerlidens besökare och det känns bra att vi kan möta det behovet i och med den nya anläggningen, säger Johan Hedlund, teknisk chef på Robertsfors kommun.

Även flödet och framkomligheten på anläggningen kommer att vara betydligt bättre än på Anläggningen i Fagerliden.
– På den nya anläggningen kommer det att vara mer plats för containrar längs rampen och ett bättre flöde genom anläggningen. Om kunden till exempel har farligt avfall, elektronikavfall eller material för återbruk så kommer det först i flödet och man behöver inte åka runt hela anläggningen för att lämna det, säger Johan Hedlund.

Anläggningen beräknas kunna tas i bruk i början av 2025.