Artikeln publicerades 20 februari 2024

Nu ska järnvägssträckningen snitslas

Dubbelspårig räls i skog

Inom den närmsta tiden kommer mätningsingenjörer från Lantmäteriet att snitsla upp den tilltänkta sträckningen av järnvägen Norrbotniabanan.

Järnvägsplanerna för Norrbotniabanan började att gälla den 7 december 2023. Lantmäteriet har därför fått in en ansökan från Trafikverket om att bilda en fastighet av den mark som järnvägen ska ligga på.

Inom den närmsta tiden kommer mätningsingenjörer från Lantmäteriet att åka ut med snöskoter och skidor för att snitsla upp (markera) den tilltänkta sträckningen av järnvägen och de rättigheter som följer med järnvägsplanerna, exempelvis trädsäkringsservituten och vägarna.

Du kan läsa mer om Norrbotniabanan hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.